White Story Masquerade Blazer - White
White Story Masquerade Blazer - White White Story Masquerade Blazer - White
Chevron down Icon
$580.00

Tailored fit cotton blazer.

- Pocket detail

- Brushed cotton fabric

Proudly made in Australia.